Câu hỏi Tự Luận

Gọi a, b, c, d là độ dài bốn cạnh liên tiếp của một tứ giác có diện tích S |

Câu hỏi:

Gọi a, b, c, d là độ dài bốn cạnh liên tiếp của một tứ giác có diện tích S. Chứng minh các bất đẳng thức sau và chỉ rõ khi nào xảy ra đẳng thức

1. 

Bạn đang xem: Gọi a, b, c, d là độ dài bốn cạnh liên tiếp của một tứ giác có diện tích S |

4Sa+cb+d

2. 

16Sa+b+c+d2

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!