Câu hỏi Tự Luận

Gọi 2 / 1/a + 1/b là trung bình điều hòa của a và b. Chứng minh |

Câu hỏi:

Gọi

21a+1b

là trung bình điều hòa của a và b. Chứng minh rằng trung bình điều hòa của hai số dương a và b nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng của hai số ấy.

Bạn đang xem: Gọi 2 / 1/a + 1/b là trung bình điều hòa của a và b. Chứng minh |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!