Câu hỏi Trắc nghiệm

Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là: |

Câu hỏi:

Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!