Câu hỏi Tự Luận

Giải phương trình x^2 +y^2 +z^2 = x(y+z) |

Câu hỏi:

Giải phương trình 

x2+y2+z2=x(y+z)

Bạn đang xem: Giải phương trình x^2 +y^2 +z^2 = x(y+z) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!