Câu hỏi Tự Luận

Giải phương trình sau: |x| |x+3| – |x^2 +x+1| = 1 |

Câu hỏi:

Giải phương trình sau: 

|x||x+3||x2+x+1|=1

Bạn đang xem: Giải phương trình sau: |x| |x+3| – |x^2 +x+1| = 1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!