Câu hỏi Tự Luận

Giải phương trình sau: 2|x+a| – |x-2a| = 3a (a là hằng số) |

Câu hỏi:

Giải phương trình sau: 

2|x+a|  |x2a| = 3a

(a là hằng số)

Bạn đang xem: Giải phương trình sau: 2|x+a| – |x-2a| = 3a (a là hằng số) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!