Câu hỏi Tự Luận

Giải phương trình: |2x-1| + |2x-5| = 4 (1) |

Câu hỏi:

Giải phương trình: 

|2x1| + |2x5| = 4 (1)

Bạn đang xem: Giải phương trình: |2x-1| + |2x-5| = 4 (1) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!