Câu hỏi Tự Luận

Giải các bất phương trình với a là hằng số: a(x-a) nhỏ hơn hoặc bằng x-1 |

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình với a là hằng số: 

a(xa)x1

Bạn đang xem: Giải các bất phương trình với a là hằng số: a(x-a) nhỏ hơn hoặc bằng x-1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!