Câu hỏi Tự Luận

Giải các bất phương trình với a là hằng số: 2x/a^2 -a+1 -1/2a+2 |

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình với a là hằng số: 

2xa2a+112a+2<4x12a22a+1a2ax1+a3

Bạn đang xem: Giải các bất phương trình với a là hằng số: 2x/a^2 -a+1 -1/2a+2 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!