Câu hỏi Tự Luận

Giải bất phương trình |x| – x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 2|x-4| (1) |

Câu hỏi:

Giải bất phương trình 

|x|  x+2  2|x4| (1)

Bạn đang xem: Giải bất phương trình |x| – x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 2|x-4| (1) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!