Câu hỏi Tự Luận

Giải bất phương trình với m là hằng: mx+1 lớn hơn hoặc bằng m^2+x |

Câu hỏi:

Giải bất phương trình với m là hằng: 

mx+1m2+x

Bạn đang xem: Giải bất phương trình với m là hằng: mx+1 lớn hơn hoặc bằng m^2+x |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!