Câu hỏi Tự Luận

Giải bất phương trình với a là hằng: x+1/a +ax > x+2/a -2x |

Câu hỏi:

Giải bất phương trình với a là hằng: 

x+1a +ax > x+2a 2x

Bạn đang xem: Giải bất phương trình với a là hằng: x+1/a +ax > x+2/a -2x |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!