Câu hỏi Tự Luận

Giải bất phương trình sau: 4x^2 -4x +1 > 9 |

Câu hỏi:

Giải bất phương trình sau: 

4x24x+1>9

Bạn đang xem: Giải bất phương trình sau: 4x^2 -4x +1 > 9 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!