Câu hỏi Tự Luận

Giải bất phương trình sau: |3x-1| > 5 |

Câu hỏi:

Giải bất phương trình sau: 

|3x1| > 5

Bạn đang xem: Giải bất phương trình sau: |3x-1| > 5 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!