Câu hỏi Tự Luận

Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD |

Câu hỏi:

Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD cắt các đường thẳng AD và BC theo thứ tự ở I và K. chứng minh rằng: IA:ID=KB:KC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!