Câu hỏi Tự Luận

Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD |

Câu hỏi:

Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD cắt các đường thẳng AD và BC theo thứ tự ở I và K. chứng minh rằng: IA:ID=KB:KC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!