Câu hỏi Tự Luận

Dựng tam giác biết một đỉnh, trọng tâm và hai đường thẳng đi qua |

Câu hỏi:

Dựng tam giác biết một đỉnh, trọng tâm và hai đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Dựng tam giác biết một đỉnh, trọng tâm và hai đường thẳng đi qua |

Trả lời:

Giả sử cần dựng tam giác ABC, ta biết đỉnh A, trọng tâm G và hai đỉnh B, C lần lượt nằm trên hai đường thẳng

d1, d2

. Lấy điểm B bất kì trên

d1

.

Do A, G xác định nên trung điểm M của BC xác định. Vì B, C đối xứng nhau qua M nên C nằm trên đường thẳng

d1

là ảnh của

d1

qua phép đối xứng tâm M. Do vậy C là giao điểm của

d1

d2

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!