Câu hỏi Tự Luận

Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có góc D = 2 góc ACD |

Câu hỏi:

Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có

D^ = 2 ACD^

, biết CD = a, đường cao AH = h.

Bạn đang xem: Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có góc D = 2 góc ACD |

Xem lời giải

Trả lời:

Phân tích: Giả sử đã dựng được hình thang ABCD thỏa mãn bài toán. Khi đó

Hay tam giác BAC cân tại B. Gọi M là trung điểm AB, G là trọng tâm tam giác BAC. Do tam giác BAC cân nên GA = GC.

Cách dựng:

  • Dựng đoạn thẳng CD. Dựng đường thẳng m song song cới CD và cách CD một đoạn bằng h.
  • Dựng đường trung trực d của CD, cắt m tại M.
  • Dựng điểm G trên đoạn CM sao cho GC = 2GM (dựng tam giác CXY bất kì có M là trung điểm XY, G là trọng tâm tam giác CXY)
  • Dựng điểm A là giao điểm đường tròn (G;GC) với đường thẳng m sao cho A và C khác phái đối với d (chú ý GC = 2GM > GM > x với x là khoảng cách từ G đến m nên luôn dựng được điểm A)
  • Dựng điểm B đối xứng với A qua d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!