Câu hỏi Tự Luận

Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có góc D = 2 góc ACD |

Câu hỏi:

Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có

D^ = 2 ACD^

, biết CD = a, đường cao AH = h.

Bạn đang xem: Dựng hình thang cân ABCD (AB//CD) có góc D = 2 góc ACD |

Xem lời giải

Trả lời:

Phân tích: Giả sử đã dựng được hình thang ABCD thỏa mãn bài toán. Khi đó

Hay tam giác BAC cân tại B. Gọi M là trung điểm AB, G là trọng tâm tam giác BAC. Do tam giác BAC cân nên GA = GC.

Cách dựng:

  • Dựng đoạn thẳng CD. Dựng đường thẳng m song song cới CD và cách CD một đoạn bằng h.
  • Dựng đường trung trực d của CD, cắt m tại M.
  • Dựng điểm G trên đoạn CM sao cho GC = 2GM (dựng tam giác CXY bất kì có M là trung điểm XY, G là trọng tâm tam giác CXY)
  • Dựng điểm A là giao điểm đường tròn (G;GC) với đường thẳng m sao cho A và C khác phái đối với d (chú ý GC = 2GM > GM > x với x là khoảng cách từ G đến m nên luôn dựng được điểm A)
  • Dựng điểm B đối xứng với A qua d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!