Câu hỏi Tự Luận

Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm |

Câu hỏi:

Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm, BC = 3 cm, CD = 3 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!