Câu hỏi Tự Luận

Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm |

Câu hỏi:

Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm, BC = 3 cm, CD = 3 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết: AB = 1 cm, AD = 2 cm |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!