Câu hỏi Trắc nghiệm

Dung dịch chứa chất nào sau đâykhônghòa tan Cu(OH)2ở nhiệt độ phòng? |

Câu hỏi:

Dung dịch chứa chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2ở nhiệt độ phòng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Dung dịch chứa etanol C2H5OH không hòa tan Cu(OH)2ở nhiệt độ phòng. Các chất còn lại đều có các nhóm -OH kề nhau nên có tính chất của ancol đa chức (hòa tan Cu(OH)2tạo dung dịch xanh lam)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!