Câu hỏi Trắc nghiệm

Dòng nào sau đây nhận định không đúng về nhân vật em bé trong bài Mây và sóng? |

Câu hỏi:

Dòng nào sau đây nhận định không đúng về nhân vật em bé trong bài Mây và sóng?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhân vật em bé là nhân vật ham chơi, tinh nghịch, hóm hỉnh, sáng tạo, hồn nhiên và yêu thương mẹ tha thiết.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!