Câu hỏi Tự Luận

Điểm O là giao điểm của các đường chéo của hình thang ABCD |

Câu hỏi:

Điểm O là giao điểm của các đường chéo của hình thang ABCD (AB // CD). Biết diện tích các tam giác AOB, COD theo thứ tự là

a2, b2

. Tính diện tích hình thang (a, b > 0)

Bạn đang xem: Điểm O là giao điểm của các đường chéo của hình thang ABCD |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!