Câu hỏi Trắc nghiệm

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì? |

Câu hỏi:

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là đều có cách tổ chức lời thơ giống nhau nhưng trình tự tường thuật khác nhau.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!