Câu hỏi Trắc nghiệm

Điểm giống nhau giữa từ đồng âm và từ đa nghĩa là?Đâu là đặc điểm của từ đồng âm? |

Câu hỏi:

Điểm giống nhau giữa từ đồng âm và từ đa nghĩa là?

Đâu là đặc điểm của từ đồng âm?

Bạn đang xem: Điểm giống nhau giữa từ đồng âm và từ đa nghĩa là?Đâu là đặc điểm của từ đồng âm? |

Xem lời giải

Trả lời:

Đặc điểm của từ đa nghĩa:

– Nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

– Trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác

Đáp án cần chọn là: A,D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!