Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là từ ngữ nói đúng nhất mối quan hệ của hai chị em trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên? |

Câu hỏi:

Đâu là từ ngữ nói đúng nhất mối quan hệ của hai chị em trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên?

Xem lời giải

Trả lời:

Căng thẳng là từ ngữ nói đúng nhất mối quan hệ của hai chị em trong văn bản Chịsẽ gọiembằngtên.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!