Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc? |

Câu hỏi:

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhiệm vụ người nghe:

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc? |

Câu hỏi:

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhiệm vụ người nghe:

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!