Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc? |

Câu hỏi:

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhiệm vụ người nghe:

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc? |

Câu hỏi:

Đâu là nhiệm vụ của người nghe sau khi buổi trình bày nội dung kết thúc?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhiệm vụ người nghe:

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!