Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là nhận xét đúng về từ đa nghĩa? |

Câu hỏi:

Đâu là nhận xét đúng về từ đa nghĩa?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ đa nghĩa là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!