Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen? |

Câu hỏi:

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen?

Xem lời giải

Trả lời:

Mark sinh năm 1948

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!