Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen? |

Câu hỏi:

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen?

Xem lời giải

Trả lời:

Mark sinh năm 1948

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!