Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông? |

Câu hỏi:

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

Xem lời giải

Trả lời:

Hoàng Trung Thông sinh năm 1925

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông? |

Câu hỏi:

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

Xem lời giải

Trả lời:

Hoàng Trung Thông sinh năm 1925

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!