Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu là đặc điểm của từ đồng âm? |

Câu hỏi:

Đâu là đặc điểm của từ đồng âm?

Xem lời giải

Trả lời:

Đặc điểm của từ đồng âm:

– Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

– Từ ngữ không thể thay thế trong nghĩa chuyển

Đáp án cần chọn là: A,B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!