Câu hỏi Trắc nghiệm

Đâu không phải là hành động của người chị đối với em trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên? |

Câu hỏi:

Đâu không phải là hành động của người chị đối với em trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên?

Xem lời giải

Trả lời:

Ôm ấp, an ủi em không phải là hành động của người chị đối với em trong văn bản Chịsẽ gọiembằngtên.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!