Câu hỏi Tự Luận

Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9 |

Câu hỏi:

Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9. Sau khi thêm 8 con vào chuồng II thì tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 11. Tính số gà lúc đầu ở mỗi chuồng.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9 |

Trả lời:

Vì số gà ở chuồng I không thay đổi nên ta so sánh số gà ở chuồng II với số gà ở chuồng I.

Lúc đầu, số gà ở chuồng II bằng 

910

số gà ở chuồng I.

Lúc sau, số gà ở chuồng II bằng

1011

số gà ở chuồng I.

Số gà tăng thêm ở chuồng II bằng

1110910=210

số gà ở chuồng I, tức 8 con.

Vậy số gà ở chuồng I là

8 :

210

 = 40 (con).

Số gà lúc đầu ở chuồng II là:

40 ·

910

 = 36 (con).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!