Câu hỏi Tự Luận

Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9 |

Câu hỏi:

Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9. Sau khi thêm 8 con vào chuồng II thì tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 11. Tính số gà lúc đầu ở mỗi chuồng.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Có hai chuồng gà. Tỉ số giữa số gà ở chuồng I so với chuồng II là 10 : 9 |

Trả lời:

Vì số gà ở chuồng I không thay đổi nên ta so sánh số gà ở chuồng II với số gà ở chuồng I.

Lúc đầu, số gà ở chuồng II bằng 

910

số gà ở chuồng I.

Lúc sau, số gà ở chuồng II bằng

1011

số gà ở chuồng I.

Số gà tăng thêm ở chuồng II bằng

1110910=210

số gà ở chuồng I, tức 8 con.

Vậy số gà ở chuồng I là

8 :

210

 = 40 (con).

Số gà lúc đầu ở chuồng II là:

40 ·

910

 = 36 (con).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!