Câu hỏi Tự Luận

Có bao nhiêu số tự nhiên n nằm giữa 1 và 2000 sao cho phân số |

Câu hỏi:

Có bao nhiêu số tự nhiên n nằm giữa 1 và 2000 sao cho phân số

n2+7n+4

 không phải là phân số tối giản?

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên n nằm giữa 1 và 2000 sao cho phân số |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!