Câu hỏi Tự Luận

Chứng tỏ rằng: S = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/200^2 < 1 |

Câu hỏi:

Chứng tỏ rằng: 

S=122+132+142+ ...+12002<1

Bạn đang xem: Chứng tỏ rằng: S = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/200^2 < 1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!