Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) lớn hơn hoặc bằng -1 |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng 

(x1)(x2)(x3)(x4) 1

Bạn đang xem: Chứng minh rằng (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) lớn hơn hoặc bằng -1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!