Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) lớn hơn hoặc bằng -1 |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng 

(x1)(x2)(x3)(x4) 1

Bạn đang xem: Chứng minh rằng (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) lớn hơn hoặc bằng -1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!