Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 2 ta có |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên

n2

ta có: 

Bạn đang xem: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 2 ta có |

1+12+13+...+12n1<n

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!