Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng ngũ giác có năm cạnh bằng nhau và ba góc liên tiếp |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng ngũ giác có năm cạnh bằng nhau và ba góc liên tiếp bằng nhau là ngũ giác đều.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Chứng minh rằng ngũ giác có năm cạnh bằng nhau và ba góc liên tiếp |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!