Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng nếu một lục giác có các góc bằng nhau thì hiệu |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng nếu một lục giác có các góc bằng nhau thì hiệu các cạnh đối diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Chứng minh rằng nếu một lục giác có các góc bằng nhau thì hiệu |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!