Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng (a+b/2 + c+d/2)^2 lớn hơn hoặc bằng (a+c)(b+d) |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng 

a+b2+c+d2(a+c)(b+d)

Bạn đang xem: Chứng minh rằng (a+b/2 + c+d/2)^2 lớn hơn hoặc bằng (a+c)(b+d) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!