Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh rằng: 1. S nhỏ hơn hoặc bằng a^2 +b^2 / 4 với S |

Câu hỏi:

Chứng minh rằng:

1.

Bạn đang xem: Chứng minh rằng: 1. S nhỏ hơn hoặc bằng a^2 +b^2 / 4 với S |

S a2+b24

 với S là diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh bằng a, b.

2.

S a2+b2+c2+d24

với S là diện tích của tứ giác có độ dài bốn cạnh bằng a, b, c, d.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!