Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh các bất đẳng thức: 1/a + 1/b lớn hơn hoặc bằng 4/a+b |

Câu hỏi:

Chứng minh các bất đẳng thức:

1a+ 1b4a+b

với a>0, b>0

Bạn đang xem: Chứng minh các bất đẳng thức: 1/a + 1/b lớn hơn hoặc bằng 4/a+b |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!