Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức x^3 +4x+1 > 3x^2 với x |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức 

x3+4x+1>3x2

với

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức x^3 +4x+1 > 3x^2 với x |

x0

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!