Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: (a+b+c) |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: 

(a+b+c)1a+1b+1c9

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: (a+b+c) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!