Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: (a+b+c) |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: 

(a+b+c)1a+1b+1c9

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức với a, b, c là các số dương: (a+b+c) |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!