Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức (a+b)(a^3 +b^3) nhỏ hơn hoặc bằng 2 |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức 

(a+b)(a3+b3)2(a4+b4)

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức (a+b)(a^3 +b^3) nhỏ hơn hoặc bằng 2 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!