Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức a^3 +b^3 +abc lớn hơn hoặc bằng ab |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức 

a3+b3+abcab(a+b+c)

với a,b,c>0

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức a^3 +b^3 +abc lớn hơn hoặc bằng ab |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!