Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức a^2 +b^2 +c^2 +3/4 lớn hơn hoặc bằng a |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức 

a2+b2+c2+34a+b+c

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức a^2 +b^2 +c^2 +3/4 lớn hơn hoặc bằng a |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!