Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức: a^2/b^2 +b^2/c^2 +c^2/a^2 |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức: 

a2b2+b2c2+c2a2cb+ba+ac

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức: a^2/b^2 +b^2/c^2 +c^2/a^2 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!