Câu hỏi Tự Luận

Chứng minh bất đẳng thức 8(a^3 +b^3 +c^3) lớn hơn hoặc bằng (a+b)^3 |

Câu hỏi:

Chứng minh bất đẳng thức

8(a3+b3+c3)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3

 với a, b, c > 0.

Bạn đang xem: Chứng minh bất đẳng thức 8(a^3 +b^3 +c^3) lớn hơn hoặc bằng (a+b)^3 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!