Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer‘Which _______is Britain in’ – ‘Europe’ |

Câu hỏi:

Choose the best answer

‘Which _______is Britain in’ – ‘Europe’

Bạn đang xem: Choose the best answer‘Which _______is Britain in’ – ‘Europe’ |

Xem lời giải

Trả lời:

country (n) đất nước

continent (n) châu lục

city (n) thành phố

area (n) khu vực

=>‘Which continent is Britain in?’ – ‘Europe’

Tạm dịch: ‘Nước Anh nằm ở lục địa nào?’ – ‘Châu Âu’

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!