Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerVietnam is a country in _______. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

Vietnam is a country in _______.

Bạn đang xem: Choose the best answerVietnam is a country in _______. |

Xem lời giải

Trả lời:

Asia (n) châu Á

Europe (n) Châu Âu

Africa (n) Châu Phi

Australia (n) Châu Úc

=>Vietnam is a country in Asia.

Tạm dịch: Việt Nam là một nước ở châu Á

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!