Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerThere is a beautiful princess living in a ___________ alone. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

There is a beautiful princess living in a ___________ alone.

Bạn đang xem: Choose the best answerThere is a beautiful princess living in a ___________ alone. |

Xem lời giải

Trả lời:

house (n) căn nhà

home (n) nhà

palace (n) cung điện

room (n) căn phòng

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta thấy đáp án C là phù hợp nhất

=>There is a beautiful princess living in a palace alone.

Tạm dịch: Có một công chúa xinh đẹp sống một mình trong cung điện.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!